CBT

Pomoc dzieciom z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) i ich rodzinom, dzieciom i młodzieży z zaburzeniami: zachowania, tikowymi, odżywiania, nastroju, emocjonalnymi rozwoju, problemami w uczeniu się,...

...

Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży

Trening przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, pracę nad przestrzeganiem zasad, naukę samokontroli, rozumienie i kontrolowanie emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów.

Realizacja

W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli przepracować swoje problemy, poprzez różne formy ćwiczeń nastawionych na kształtowanie umiejętności społecznych z elementami technik relaksacyjnych.

Trening aby mógł przynieść pożądane efekty wymaga wielokrotnego powtarzania uczonych umiejetności.

Organizacja spotkań :

1- Rozmowa kwalfikująca do danej grupy z rodzicami\ opiekunami dziecka i z dzieckiem. Czas trwania spotkania 50min.

2 - Zajęcia grupowe dla dzieci; ( 70min./ spotkanie).

3 - Spotkania indywidualne  z rodzicami / opiekunami  po zakończonym treningu

(do 20min.)

Adres, informacje, zapisy:

1. Poradnia Dziecięco - Młodzieżowa Centrum CBT, Warszawa

ul. Wołodyjowskiego 74 (przy metrze Wilanowska) .

tel. 22 853 20 5022 853 20 50 , 507 130 919507 130 919, poradnia _wolodyjowskiego@cbt.pl, jkuczynska@cbt.pl

2. Centrum CBT Centrum Zdrowia Psychicznego Legionowo ul. Ks.Skorupki 23a

tel. 795 441 711795 441 711