CBT

Pomoc dzieciom z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) i ich rodzinom, dzieciom i młodzieży z zaburzeniami: zachowania, tikowymi, odżywiania, nastroju, emocjonalnymi rozwoju, problemami w uczeniu się,...

...

Trening umiejętności społecznych dla dzieci

Cel

Trening przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, pracę nad przestrzeganiem zasad, naukę samokontroli, rozumienie i kontrolowanie emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów.

Realizacja

W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli przepracować swoje problemy, poprzez różne formy ćwiczeń nastawionych na kształtowanie umiejętności społecznych z elementami technik relaksacyjnych.

Trening aby mógł przynieść pożądane efekty wymaga wielokrotnego powtarzania uczonych umiejetności.

Liczebność grupy:

6 - 8 osób

Organizacja spotkań :

Etap 1- Rozmowa kwalfikująca do danej grupy z rodzicami\ opiekunami dziecka i z dzieckiem. Czas trwania spotkania do 70min.

Etap 2 - Zajęcia grupowe dla dzieci; ( 75min./ spotkanie).

Etap 3 - Spotkania indywidualne  z rodzicami\opiekunami   po zakończonym treningu

(do 30min.)

Zajęcia dla dzieci 6 - 7 lat odbywają się  we wtorki w godz. 16.00 - 17.00

Zajęcia dla dzieci od 8 do 12 r.ż odbywają się od poniedziałku do czwartku

w godz. 17.30 - 18.40

Miejsce:

Siedziba Poradni dla Dzieci i Młodzieży nZOZ Centrum CBT, Warszawa ul. Wołodyjowskiego 74 (przy metrze Wilanowska)

Informacje i zapisy:

jkuczynska@cbt.pl; 504 016 484

recepcja nZOZ Centrum CBT, Tel.  507 130 919, 22 853 20 50