CBT

Pomoc dzieciom z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) i ich rodzinom, dzieciom i młodzieży z zaburzeniami: zachowania, tikowymi, odżywiania, nastroju, emocjonalnymi rozwoju, problemami w uczeniu się,...

...

Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży

Cel

Trening przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych. Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacji, współpracy w grupie, pracę nad przestrzeganiem zasad, naukę samokontroli, rozumienie i kontrolowanie emocji, pracę nad rozwiązywaniem konfliktów.

Realizacja

W trakcie zajęć uczestnicy będą mogli przepracować swoje problemy, poprzez różne formy ćwiczeń nastawionych na kształtowanie umiejętności społecznych z elementami technik relaksacyjnych.

Trening aby mógł przynieść pożądane efekty wymaga wielokrotnego powtarzania uczonych umiejetności.

Liczebność grupy:

6 - 8 osób

Organizacja spotkań :

1- Rozmowa kwalfikująca do danej grupy z rodzicami\ opiekunami dziecka i z dzieckiem. Czas trwania spotkania do 60min.

2 - Zajęcia grupowe dla dzieci; ( 75min./ spotkanie).

3 - Spotkania indywidualne  z rodzicami\opiekunami   po zakończonym treningu

(do 20min.)

 

Miejsce:

Siedziba Poradni dla Dzieci i Młodzieży nZOZ Centrum CBT, Warszawa ul. Wołodyjowskiego 74 (przy metrze Wilanowska)

Informacje i zapisy:

poradnia_wolodyjowskiego@cbt.pl;  jkuczynska@cbt.pl;

recepcja nZOZ Centrum CBT, Tel.  507 130 919, 22 853 20 50